Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): Adriana    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Dánsko 2


Dánsko

Dánsko
Dánské království - stát v severní Evropě na Jutském poloostrově a přilehlých ostrovech
Sousední země: Německo
Rozloha: 43 093 km2
Počet obyvatel: 5,18 milionů
Hustota zalidnění: 120 obyv./km2
Hlavní město: Kodaň
Úřední jazyk: dánština
Měnová jednotka: 1 dánská koruna (DKK) = 100 řre
Administrativní členění: 14 okresů (amtskommuner) a 2 města (Kodaň, Frederksberg)
Dánsku patří autonomní Faerské ostrovy a Grónsko.
Jutský poloostrov (Jylland) s dánskými ostrovy (Sjaelland a Fyn) je zbytkem pevniny, která byla po ústupu ledovců zatopena mořem Þ pobřeží velmi členité a povrch nížinný nebo slabě pahorkatý - nejvyšší Ynding Skřvhoj 173 m.n m. Západní pobřeží je ploché s písečnými přesypy; východní rozčleněno zálivy (fjordy), místy se skalními útesy.
Nejdelší řeka je Gudena (158km), jinak jsou řeky krátké.
Podnebí je mírné, vlhké a větrné, směrem k východu díky kontinentálnímu vlivu se zvětšuje teplotní rozdíl.
10% plochy státu jsou lesy a 8% zaujímají rašeliniště, vřesoviště a písečné přesypy.
Obyvatelstvo: stabilizovaná stárnoucí populace s nepatrným přírůstkem; 97,3% jsou Dánové, na jihu 1,7% německá menšina, přibývá cizinců - hlavně Turků.
Náboženství: protestantské - evangelicko-luteránská církev je prohlášena za státní.
Hospodářsky vyspělý stát s rozvinutým průmyslem a intenzívním zemědělstvím.
Zapojen do mezinárodního obchodu, nejvíce s Německem
Průmysl: strojírenský, potravinářský, chemický, petrochemický, papírenský a textilní, těžba ropy a zemního plynu.
Zemědělství: vysoce produktivní - převládá živočišná výroba (chov prasat, drůbeže a skotu), rybolov. Hlavní plodiny: pícniny, obilniny, cukrovka, brambory, řepka a zelenina.
Kvalitní a hustá dopravní síť, významné námořní loďstvo.
Dánsko má bohatou historii i moderní současnost - je zde řada pamětihodností - hrady, zámky, katedrály a hlavně metropole Kodaň s uměleckými sbírkami a památkami - zámky Amalienborg = královský palác, kde je možné vidět střídání gardy a Christiansborg, Mramorový kostel, Kruhová věž s vyhlídkou na město, kodaňská katedrála; a určitě každý, kdo navštíví Kodaň si nenechá ujít procházku starou pevností k Malé mořské víle dále pověstný park Tivoli a v neposlední řadě přístav Nyhavn s kulisou lodí a přístavních hospůdek.
Dánsko je zakládajícím členem OSN, členem Rady Evropy, NATO, Severské rady, od r. 1972 členem EU.
Dánsko je nezávislý stát - konstituční monarchie - v čele státu je král nebo královna ( v současnosti Margrethe II.), koruna je dědičná v mužské i ženské linii.
Zákonodárnou moc má král a parlament - jednokomorový Folketing - 179 poslanců volených obyvateli na 4 roky. V čele výkonné moci je král, jejím výkonem pověřuje předsedu vlády, kterého jmenuje.

Je považováno za útulný a spokojený stát, zemi, ležící na Jutském poloostrově, kde lidé žijí dlouho a šťastně. Nachází se na severu Evropy, se slavnou historií a vlastí Vikingů, válečníků a mořeplavců.
Dánsko leží v mírném pásu, má chladné léto a mírnou, deštivou zimu. Dánové říkají, že mají dvě roční období ? bílou zimu a zelenou zimu.
Je to rovinatá země obklopená mořem, průlivy a zálivy. Nejvyšší horou je bud Ejer Bavnehoj, nebo Yding Skovhoj.Jediná suchozemská hranice leží na jihu, kde odděluje Šlesvicko dánské od Šlesvicka německého. Jutský poloostrov odděluje Severní moře od klidnějšího vnitrozemského moře Baltského. Proto jsou západní a východní břehy poloostrova odlišné. Západní pobřeží, do kterého naráží bouřlivé Severní moře, je písčité. Často se tam objevují mělká lagunová jezera. Za písečnými pláněmi se nacházejí rašeliniště a vřesoviště. Vzdálenějším pásem od moře jsou řídké borové lesy. Východní pobřeží Dánska je kopcovitá krajina s pečlivě obdělávanými poli, březovými, borovými a dubovými lesy. Půda je hlinitopísčitá a dává dobrou úrodu. V hlubokých zálivech na východě leží stará obchodní a přístavní města, největší z nichž jsou Arhus a Alborg. Severní Dánsko je vlastně ostrov, protože je odděleno od základního poloostrova složitým průlivem Limfjordem. Nejsevernější dánský mys Skagen je také hranicí mezi průlivy Skagerrak a Kattegat.
K malému Dánsku patří také Gronsko. Menší, ale nejhustěji osídlená část země leží v klidném Baltském moři mezi Jutským poloostrovem a Švédskem. Je to skupina 406 ostrovů a ostrůvků, z nichž 90 je osídleno. K největším patří: Sjaelland, Fyn, Lolland, Falster a Mon, pověstný svými křídovými útesy. Nejvzdálenější Bornholm, známý zříceninou Hammershus, se také liší povrchem od Dánska. Fyn, nazývaný zahradou Dánska s malebnými vesnicemi a rozkvetlými zahradami, leží nejblíže Jutskému poloostrovu. V největším městě ostrova se narodil světoznámý pohádkář Hans Christian Andersen. Podle motivu jedné z jeho pohádek byla zhotovena bronzová socha Malé mořské víly.
Na březích průlivu Oresund leží krásné hlavní město Dánska - Kodaň. Severně od Kodaně leží zámek Knorborg, na který William Shakespeare umístil děj slavné tragédie Hamlet.
Dánsko je zemědělský stát, obyvatelé chovají dobytek a pěstují trávu, ječmen, oves, cukrovku a krmnou řepu. Dánské zemědělství je velmi vyspělé. Zemědělská půda je považována za důležitý národní majetek. Zemědělci musejí studovat, aby získali zelenou maturitu, bez níž nemohou vlastnit farmu. Ačkoliv je Dánsko považováno za zemědělský stát, v zemědělství pracuje jen 6% obyvatel.
Převážná většina Dánů žije ve městech a pracuje v továrnách nebo ve službách. I přes omezený sortiment nerostných surovin prodává Dánsko velké množství průmyslových výrobků. Nejvíce peněz získávají z vývozu nábytku, kuchyňského náčiní, stříbrných předmětů a porcelánu. Dánsko má jednu z nejvyspělejších tržních ekonomik. Jistá truhlářská dílna vyvinula dětskou stavebnici Lego, která se dnes prodává po celém světě. Velice se zde rozvinul farmaceutický průmysl. Dánsko vyváží své výrobky nejvíce na: Blízký východ, Jihovýchodní Asie, Afriky a Jižní Ameriky.
Dánsko je jednou ze čtyř zemí Evropské unie, které se prozatím nepodílejí na společné měně Euro.
Šťastný život se odráží v krásné krajině, pozornost také upoutají kostely, pohledné zámky a kouzelné hrady. Města zdobí rozkvetlé parky a zahrady. Dánsko je bohaté všemi směry, prostě úžasná země!!!
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.