Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): pettyx    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Asie


Asie je největší světadíl světa. Zabírá 44,4mil km2 Rozkládá se na severní polokouli (od rovníku za polární kruh)
Je spojená s Evropou
Krajní body: sev.: Čeljuskynův mys ? 77° 43´s.š.
jih : Mys Buru ? 1°16´ s.š.
vých: Děžnevův mys ? 169°40´z.d.
záp: Mys Baba ? 26°10´v.d.

Horizontální členění:
Velká členitost pobřeží ? vyjmenovat ostrovy, poloostr., zálivy

Vertikální členění:
Různorodý kontinent . nížiny pouště, hory
Nížiny: Západosibiřská nížina
Severosibiřská nížina
Velká čínská nížina
Indoganžská nížina
Mezopotámská nížina

Hory: Himaláje ? Mont Everest
Altaj
Hindukuš
Kavkaz
Ural
Tibetská plošina

Nejnižší bod: Mrtvé moře - -400m

Přírodní podmínky:
- kontinentální podnebí
- jih ? tropy
- sever ? studený arktický vzduch
- 40% území je v bezodtoké oblasti ( v těchto oblastech jsou slaná jezera)

Vodstvo:
- Odvodňováno do 3 oceánů: Severní ledový, Tichý, Indický
- střed: bezodtoková oblast
- Do Sev. led. oceánů se vlévají řeky: Ob, Jenisej, Lena
- Do Ticheho oceánu: Jang c Jang´= Chang-jiang, Mekong, Amur
- Do Indického oceánu: Indus, Ganga, Eufrat, Tigris
- Největší jezero: Kaspické moře
- Je zde nejhlubší jezero světa: Bajkal

Podnebí:
- Najdeme zde všechny podnebné pásy (tropický, subtropický, mírný, studený)
- Podnebí je kontinentální; všechny typy podnebí
- Vegetační pásy: tundra, tajga, lesostepi, stepi, polopouště, pouště
- Ojmjakon - -78°C (nejchladnější místo)

Obyvatelstvo:
- Asie je nejlidnatější světadíl => žije zde přes 60% lidstva
- velká porodnost - jihozápadní Asie ?> islám,
- Japonsko, Taiwan, Singapur ? nejnižší porodnost
- náboženství: islám, budhismus, hinduismus
- Čína ? 1,1mld. obyvatel - nejlidnatější
- Indie . 990mil obyvatel - 2. nejlidnatější
- Národnosti: Indické, čínské
Kypr ? rozdělený na dvě části ? Turci, Řeci
jsou zde zastoupeny všechny rasy; převažuje mongoloidní

Hospodářství:
- V ekonomické struktuře jsou značné rozdíly; vyskytuje se zde málo vysoce vyspělých států
- nejvyspělejší stát je Japonsko (HDPNO: 30 000$)
- nejchudší: Nepál, Jemen, Jordánsko ? HDPNO: 200$
- ekonomicky významné státy: Izrael, Asijští draci (Singapur, Hongkong, Thajwan, Jižní Korea), Čína, Indie
- státy Perského zálivu, které vyváží ropu: Kuvajt, Saudská Arábie, Jemen, Spojené arabské emiráty, Oman, Irák, Irán,
- V Japonsku ? přes 40% veškeré průmyslové asijské produkce

Zemědělství:
- extenzivní: na velkých plochách se něco málo pěstuje ( malá sklizeň)
chov zvířat (vysoká úmrtnost)
Nepál, Bútán, Laos, Pákistán
- intenzivní: na malých plošinách se vypěstují velké hektarové výnosy, chov zvěře
Japonsko
rostlinná výroba: všechny státy
90% světové produkce rýže ? Čína
olejnaté plodiny ? Čína, Indie
kaučuk: jihovýchodní Asie ? 90% světové produkce
bavlna: východní Čína, záp. Asie
čaj: Čína, Japonsko, Srí Lanka, Indie
tabák: Čína, Japonsko, Turecko

živočišná výroba: do živ. výroby zasahují náboženství? Indie ? posvátný dobytek(kráva)
islámské státy- nejí vepře
Arábie ? nejí prasata
největší chov prasat: Čína
skot: Indie
Buvol: jižním jihovýchodní Asie
drůbež: Čína
velbloud: pouštní oblasti ? JZ Asie, Afghánistán, Pákistán
rybolov: součást živočišné výroby ? Japonsko
V Japonsku ? 40% asijské produkce

Průmysl:
- těžba ropy a zemního plynu ? Perský záliv, Čína
- uhlí: SV Indie, SV Čína
- cín: JV Asie ? Malajsie
- wolfram: JV a S Asie

INDIE:
- 2. nejlidnatější stát na světě ? blíží se k 1miliardě
- mnohonárodnostní stát
- 25% obyvatel žije ve městech

hospodářství:
- zemědělsko ? průmyslový stát
- na 1/5 plochy se pěstuje: rýže, pšenice, proso, luštěniny

průmysl:
- 50% závodů tvoří potravinářský a textilní průmysl
- spotřebitelský, strojírenský, metalurgický

ČÍNA:
- nejlidnatější stát světa ? 55 národů ? 95% Číňanů
- 3. na světe v rozloze
- HDPNO: 500$
- hlavní město ? Peking
- státní zřízení: socialistická reublika

Přírodní podmínky:
- 2/3 území má víc než 1000 m n.m.
- 1/10 ? nížiny ? východ

Nerostné bohatství:
- značné, ne zcela prozkoumané
- 1/5 zásob světa černého uhlí
- severozápad a severovýchod ? ložiska ropy a zem. plynu
- severovýchod ? velká ložiska železné rudy-> metalurgie


Průmysl:
- převažuje těžký průmysl ? metalurgie
- průmysl: chemický, potravinářský, textilní, spotřební,
- levná pracovní síla

Zemědělství:
- rostlinná výroba
- rýže ? 36% světové produkce ? 1. na světě
- pšenice ? 17 % světové produkce ? 1. na světě
- kukuřice ? 2. na světě
- čaj - 2. na světě
- bavlna, juta, tabák
- chov prasat a drůbeže

JAPONSKO:
- Japonsko se nachází na 4 ostrovech ? Honšu, Kjušu, Šikoku, Hokaido
- ročně asi 7000 seismických otřesů ? nachází se na rozhraní 2 litosférických desek
- Hlavní město ? Tokio
- 125 mil. obyvatel; v urbanizovaných městech žije až 5000 obyvatel/ 1 km2
- HDPNO: 32 000$
- hlavou státu je císař, ale ve státě rozhoduje parlament
- 16% se podílí na celosvětovém hosp. produktu
- 1. na světě ve výrobě aut

Podnebí:
- podnebí je ovlivňováno mořskými proudy ? z jihu teplý proud ? Kurašio
ze severu ? studený ? Ojašio


Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.