Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): Maky    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Sahara


(Největší poušť planety)
-Nachází se v S. Africe podél obratníků Raka v oblasti suchých SV Pasátů.

Max teploty: +50°C-Velké teplo-Ve dne
Min teploty: –7°C(až)Velmi chladno-V noci

-Teplotní rozdíly způsobují silné zvětrávání=>3/4 povrchu tvoří tzv. ?Hamáda? =Kamenitá poušť.
-V okrajových oblastech je řídký rostlinný pokryv nebo zcela holý povrch.
-Časté jsou písečné bouře(díky nim vznikají Duny=písečné přesypy)

Na Sahaře žije přes 3 miliony obyvatel --- Často jsou to Kočovníci ? ?Nomádi?
=>Většinou Arabské národnosti ? vyznávají Islám

  • Málo živočichů (hadi,ještěrky škorpioni a hmyz)

-Značné zásoby nerostných surovin(ropa,zemní plyn)

-Voda se často získává z tzv. ?Artézských studní?- Voda pod tlakem tryská vzhůru

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.