Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Norsko


Norsko se rozkládá podél západního pobřeží Skandinávského poloostrova. V tomto státě žije poměrně málo obyvatel.
Hlavní město - Oslo leží na jihu Norska v zálivu Oslofi.

Norsko má poměrně nevýhodný tvar - je 1900 km dlouhé, až 430 km široké (nejméně u Narviku - 6km).Je to hornatá země - Skandinávské pohoří, ktré prostupuje celou zemi, tvoří soustavu ker zarovnaných pevninským ledovcem do náhorních plošin.
Nejrozsáhlejší jsou Hardangervidda a Dovrefjell. Díky množství údolí se po roztátí ledovců vytvořilo 16 000 jezer. Z toho nejvetší je Mjosa. Po zatopení údolí na pobřeží vznikali známé fjordy, které se zařezávají hluboko do pevniny (nejdelší Sognefjord 187 km). Celé pobřeží je lemováno dohromady 50 000 ostrovy. Největší bludiště vytvářejí souostroví Lofoty a Vesteraly na severu. K Norsku také patří Nehostinné arktické souostroví Svalbard (Špicberky) a ostrov Jan Mayen.
Úzká pobřežní nížina na jihu se poněkud rozšiřuje pouze v okolí Osla a v oblasti Trondelag ve středním Norsku. Charakteristická jsou také dlouhá údlí protékaná řekami.
Přetože se Norsko nachází blízko polárního kruhu, vliv Golfského proudu podstatně zmírňuje jeho klima. Pobřežn oblast má oceanické podnebí s mírnou zimou, východní Norsko má výrazně chladnější zimy, teplejší léto a nižší srážky. Asi 1/4 Norska je zalesněna, přičemž smrk zasahuje až za polární kruh. Typické jsou porosty jeřabin, brusinek a borůvek. Severskou faunu zastupují sobi,losi, jeleni, vzácně rys, vlk, medvěd, rosomák a liša včetně polární.
Norsko bylo osýdleno již čtyři století před naším letopočtem, kdy jej osídlili germánské kmeny. V osmém století docházelo k rozmachu země v souvislosti výbojů Vikingů. V roce 1350 bylo Norsko postiženo morovou epidemií, jejím důsledkem byla Kalmáská unie, která spojila karálovské rody Norska, Švédska a Dánska. V první světové válce proklamovalo Norsko neutralitu, ale ve 2. bylo okupováno německými vojsky. Po válce vstoupilo do Nato.
Konstituční monarchie přetrvala dodnes. Hlavou státu je tedy král, ale role je převážně ceremonální. Základem je parlament.
Norsko je národnostně homogenní zemí a Nrové mají stejný etnický a jazykový základ jako sousední Švédové. Pouze asi 20 000 Laponců a 10 000 Finů tvoří jazykově odlišné skupiny. Nejvíce obyvatel žije v okolí Osla.
Ekonomika Norska patří k nejvyspělejším na světě.
Norsko má nedostatek zemědělské půdy (pouhá 3% plochy země), která se nachází na jihu země. Na farmách se pěstují zejména brambory a krmné plodiny. Obrovský význam má v podmínkách 20 000 km dlouhé pobřeží rybolov. Rozšiřuje se lov ve fjordech. Velmi významná je také těžba dřeva.
Tradiční nerostné zdroje Norska představují železná ruda a rudy barevných kovů. Nevyčerpatelné zdroje vodní energie (Norsko zaujímá 1.místo na světě v produkci elektřiny na obyvatele). Norsko bylo u zrodu výroby oceli, kterou však předstihla produkce hliníku. Norsko je také důležitým vývozcem niklu, mědi, zinku a magnézia.
Norsko vlastní jednu z největších obchodních flotil (polovinu tvoří tankery) a provozuje námořní dopravu pro řadu států. Téměř polovinu norského exportu tvoří paliva a ropné produkty. Největšími partnery jsou Velká Británie,Německo a Švédsko. Překrásná norská krajina a možnosti sportovního využití lákají do země stále více turistů.
Lodní doprava podél pobřeží zůstává nadále nejdůležitějším způsobem transportu. Největší přístavy mají města Oslo, Bergen, Tonsberg, Stavanger, Porsgrun a Narvik. V členitém terénu vláda investuje na komunikační propojení všech oblastí a výsledkem jsou nákladná a velkolepá technická díla (zejména tunely a silnice ve fjordech). Více než polovina želznic je elektrifikována. Elektrické spojení se severem je možné jen přes Švédsko. Ve venkovských oblastech je důležitá autobusová doprava (s navazující dopravou trajekty). Využívá se také 50 letišť. Mezinárodní jsou v Oslo, Stavengeru a Bergenu. Norsko je podílníkem skandinávské letecké společnosti SAS.
Zdravotní péče je na špičkové úrovni i v periferních oblastech. Existuje povinné zdravotní pojištění a výhodný systém důchodového zabezpečení. Vzdělávaní je převážně řízeno státem.

Základní údaje
Rozloha: 323 km2
Nejvyšší hora: Glittertind 2 470
Nejdelší řeka: Glama 610 km
Počet obyvatel: 4 330 000
Státní zřízení: pluralitní konstituční monarchie s jednokomorovým parlamentem
Největší města: Oslo 470000,Bergen 220000,Trondheim142000,Stavanger 103000
Úřední jazyk: Norština
Oficiální náboženství: evangelické luteránské
Měna: norská koruna
Hrubý domácí produkt(1993): 110 mld. dolarů
Hrubý domácí produkt na osobu: 25 500 dolarů


Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.