Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Dánsko


Nejmenší skandinávská země, se těší nejvyšší životní úrovni ze států EU. Zároveň má také nejvyšší daně a zahraniční dluh.
Dánsko se rozkládá na Jutském poloostrově severně od Německa. Zbytek připada na 483 ostrovů.
Rovinný povrch Dánska modeloval ledovec. Průměrná nadmořská výška je pouhých 30 m a nejvyšší kopce nepřevyšují 125 m.
Klima Dánska v dosahu působení Golfského proudu je oceánské.
V lesích, které tvoří jen 10% plochy země a jsou převážně druhotně vysázené. Pro Jutsko jsou typická vřesoviště. Chudou zvířenu reprezentují v lesích srnčí a divoká zvěř.

Dánové vybudovali vyspělou a prosperijící společnost, která má své kořeny v dávné historii.
Dánové přišli na toto území v 6.stol. Ačkoli neutrální bylo Dánsko okupováno nacisty. Od roku 1949 je Dánsko členem NATO.
Dánsko se stalo roku 1849 konstituční monarchií. Král formálně jmenuje ministerského předsedu a vládu, která je zodpovědná 149 člennému komorovému parlamentu.
Dánové blízce zpříznění s ostatními Skandinávci jsou homogenní společností. Počty německé menšiny již dávno předstilhli imigranti z Turecka. Velký prostor má angličtina, dokonce musela být přijata opatř ení na ochranu dánského jazyka. Zastavěný pás podél pobřeží soustřeďuje více než 1/4 obyvatelstva.

Zemědělství v Dánsku má k dispozici 60% plochy země. Vysoce produktivní malé farmy a družstva jsou orientovány na chov vepřů a skotu pro mléko. Důležitá je produkce pšence, cukrovky, brambor a řepky olejné. Úlovkem ryb se řadí na 11. místo na světě(sledi, tresky, platýzi).
Nerostné zdroje v Dánsku jsou omezené. Hlavní bohatství představují ropa a zemní plyn těžené ze šelfu Severního moře. Dále se těží křída, kámen, vcihlářské hlíny a kaolín.
97% vyrobené elektřiny připadá na spalování ropy a zemního plynu.
Vyspělý strojírenský průmysl staví námořní lodě, produkuje lodní motory a zemědělské stroje. Proslulá je produkce masných a rybích výrobků, stejně jako piva. Významná je také výroba cementu, ropných produktů, dusíkatých hnojiv, porcelánu, keramiky, nábytku a oděvů.
Dánsko má velmi hustou silniční síť. Důležitými dopravními prostředky jsou kola. Většinu nákladní dopravy zajišťují přístavy Kodaň, Alborg, Arhus a Esbjerk. Pravidelné letecké spojení ma 11 letišť. Kaspurk u Kodaňe je hlavní leteckou společností SAS.
Základní údaje
Rozloha: 43 093 km2
Nejvyšší bod: Yding Skouhoj 173 m
Největší ostrov: Sjaelland 7 104 m2
Počet obyvatel:(1994) 5 210 000
Největší města: Kodaň(hl.m.),Arhus,Odense, Alborg
úřední jazy: dánština
Měna: dánská koruna
Hrubý domácí produkt: 140 mld. dolarů
Hrubý domácí produkt na osobu: 26 900 dolarů
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.