Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Lesy mírného pásu


Lesy mírného pásu se dělí na listnaté, směrem k severu smíšené až jehličnaté. Jehličnaté lesy mírného pásu se nazývají tajga.

Vyskytují se mezi 40°-60° západní šířky, hlavně na seveverní polokouli. Lesy jsou rozloženy podle délky vegetačního období = počet dnů s teplotou vyšší ne 10 °C. U listnatých stromu je délka vegetačního období 120 dnů u jehličnatých stromu alespoň 30 dnů.

Listnaté lesy rostou v oblastech s mírným podnebím, kde se střídají 4 roční období. Nejvhodnější terén pro rozvoj civilizací, zde se hlavně tvoří tyto stromy. Původní listnaté lesy už neexistují, člověk je přeměnil na kulturní krajiny.

Jehličnaté lesy se vyskytují v drsných klimatických podmínkách, dlouhé mrazivé zimy, omezené podmínky pro zemědělství a osídlení. Tyto oblasti patří k nejzachovalejším přírodním společenstvům.

JEHLIČNATÉ LESY

 • největší plocha v Severní Americe a Eurasii
 • Mírné vnitrozemské podnebí (roční teplotní rozdíly jsou velké, srážky jsou pravidelné)
 • Hustá síť vnitrozemských vod
 • Chudé podzolové půdy
 • Smrky, skotské borovice v Evropě; cedry, modříny v Asii; jedle, bolehlav, Douglasova jedle v Sev. Am., Araucaria v Jižní Am.
 • Bohatá fauna (medvěd hnědý, los, rys, vlk, bobr, arktický zajíc)
 • Řídká lidská populace, lesní průmysl, těžba nerostů

Hlavním problémem životního prostředí je znečištění ovzduší, kontaminace vody a také průmysl

SMÍŠENÉ LESY

 • Rozkládají se převážně okolo Baltu v Evropě, v Asii a v Severní Americe okolo velkých jezer
 • Mírné přímořské podnebí (teplá léta, chladné zimy, pravidelné srážky)
 • Podzolové půdy
 • Smrk, bříza, lípa, osika; amurový korkový dub, korejská borovice a amurová lípa na Dálném východě
 • Srnec, jelen, zajíc, skunk, čipmunk, tygr
 • Hustá populace, kulturní a průmyslová krajina, města, těžba nerostů
 • Problémy životního prostředí – znečištění ovzduší a kontaminace vodních zásob

LISTNATÉ LESY

 • Rozkládají se převážně ve střední Evropě, na východním pobřeží Severní Ameriky a v povodí Mississippi
 • Mírné přímořské podnebí (chladné zimy, teplá léta, srážky mezi 500–1000 mm, více jen na některých místech)
 • Úrodné zalesněné hnědé půdy
 • Bříza, vrba, jilm, javor, buk, topol
 • Srnec, kuna, jelen, bobr, tygr sibiřský; skunk, wapiti, mýval v Sev. Am.
 • Hustá populace, kulturní a průmyslová krajina, města
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.