Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Lucembursko


Lucembursko je jednou z nejmenších zemí Evropy. Jedná se o velkovévodství s hlavním městem Lucemburk. Hlavním zdrojem financí je bankovnictví a těžba železné rudy s návazností na hutnictví železa a oceli. Lucembursko je zakládající člen Evropské unie.

Povrch a podnebí
Lucembursko leží na hranicích Belgie, Německa a Francie. Povrch je vesměs nížinný, ze severu zasahuje pásmo Arden. Podnebí je mírné, velmi podobné podnebí Belgie, tedy částečně oceánské s projevujícími se prvky kontinentality.

Obyvatelstvo
Obyvatelstvo mluví několika jazyky, většina francouzsky a německy, částečně i anglicky. V Lucembursku žije 412 000 obyvatel, což činí hustotu zalidnění asi 159 obyvatel na km2. Hrubý domácí produkt je značně vysoký, a to 27 600 USD. Vévodský trůn je dědičný, nyní panuje Nassavský rod.

Hospodářství
Lucemburské velkovévodství je bohaté na železnou rudu, čehož tamější vláda hodně využívá. Část je zpracovávána, část vyvážejí do Belgie v rámci Beneluxu. V návaznosti na tuto těžbu se v zemi rozvinulo hutnictví železa a oceli.
Zemědělství je zaměřeno na produkci tradičních plodin jako je obilí, brambory, vinnou révu. Chová se skot na mléko.
Asi 300 bank a dosti benevolentní zákony umožňují velký rozvoj bankovnictví, což využívají především zahraniční zákazníci. Z Lucemburska se stává druhé Švýcarsko.

Doprava
Doprava je vysoce rozvinutá, stejně jako v ostatních státech Beneluxu.

Zajímavosti
Z Lucemburska pochází rod Lucemburků, ze kterého Jan Lucemburský a jeho potomci vládli Českým zemím. Nejvýznamnějším z nich se stal Karel IV., jenž se zasloužil o rozkvět naší země. České země byli v tomto období srovnatelně vyspělé s Evropskými mocnostmi.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.