Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Mexico city


Mexico city je největší aglomerace na světě. V Mexico city žije hodně lidí na malém místě, což přináší nemalé problémy jako jsou: hygiena, kriminalita a v neposlední řadě dopravní problémy.

Právě dopravní problémy jsou velmi aktuální. Je to problém, který je téměř neřešitelný, protože Mexico city leží mezi dvěma pohořími. Kvůli tomu zde nemůže řádně cirkulovat vzduch, který by odváděl splodiny.Proto je Mexico city zahaleno stále v oblaku smogu.

Má asi 20 milionů obyvatel a je největší metropole na světě. Také patří k nejstarším městům na Americkém kontinentě.

Je správním, kulturním, politickým a hospodářským centrem země. Vytváří 1/3 průmyslové produkce a 40% vnitřního obchodu Mexika.

Sídlí v něm federální vláda, prezident republiky a také stovky kapsářů, zlodějů a jiných příživníků. Proto je tam velká kriminalita, často se stávají atentáty a loupežná přepadení jsou na denním pořádku.

V Mexico city mají problémy snad se vším. Z vodovodních kohoutků teče jen užitková voda, v některých čtvrtích jen několik hodin denně. Pitná voda se musí kupovat na ulicích v barelech, časté problémy jsou s opadem, se zásobováním, potravinami i s elektřinou.

Obyvatelé- Statisticky v Mexico city žije 57% míšenců indiánsko-hispánského původu, 23 % evropského původu, 17 % Indiánů, 1 % ostatních.Tito lidé nežijí odděleně v komunitách, jak by se to čekalo třeba od evropských měst, ale pohromadě bez nějakých rasových či náboženských diskriminací. Také zde nenajdeme také žádné uzavřené komunity jako třeba v New Yorku(čínská čtvrť). Jediná oddělená vrstva (dá-li se to tak říct) je skupina nejbohatších lidí.
Jak již bylo zmíněno v Mexico city žije více než 20 milionů obyvatel. Dále zde žije mnoho lidí, pro které je domovem ulice. Těch každý rok přibývá, protože ročně se Mexiko city zvětší o 700 tisíc lidí(převážně z bližšího okolí), kteří ve městě vidí jedinou záchranu.
Architektura - Architektura města je charakterizována ve své starší části budovami a stavbami v barokním slohu, které pocházejí z koloniálního období.Střed starého města byl projektován tak, aby všechny cesty vedly do centra na Náměstí monarchie, kde se nacházejí zříceniny aztéckého Velkého chrámu. Harmonický soulad s aztéckým chrámem tvoří kostel Sargio Metropoliano. Nachází se v něm tzv. Oltář králů. Je jeden z nejkrásnějších příkladů španělského koloniálního umění. Oltář byl vyrobený pro španělské krále v 17. Století. Ti však paradoxně do tohoto kostela nikdy nevkročili. Bohužel tato jedna z největších památek Mexika je velmi poškozená zemětřesením. Její klenby, sloupy a sochy zakrývá železné lešení.
V 19. a začátkem 20. století vznikly v hlavním městě stavby, které napodobovaly tehdejší evropské styly. Např. trojúhelníkový mrakodrap mexické burzy, antropologické muzeum Museo Nacional de Antropologia, sportovní Aztécký stadión a kostel Basílica de Nuestra Seňora de Guadelupe, budova z betonu a skla pro 20 000 lidí.
Zajímavostí je, že jedna z nejluxusnějších tříd těchto moderních čtvrtí se jmenuje právě po československém prezidentu Masarykovi a můžete zde nalézt ty nejdražší a nejpřepychovější obchody v celém Mexiku.
Ovšem mimo moderní a historické čtvrti převažují betonové domy vesměs nižší zástavby (dík častým zemětřesením), chaoticky postavené, nevzhledné s rovnou střechou.
Mexiko city je také nazýváno město šedi. Nejen pro smog, ale hlavně pro to, že zde nenajdeme skoro žádné stromy a trávníky - příroda se zredukovala na několik málo parků (nejznámější Chapultepec).


Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.