Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Benelux


Belgie

Belgie je stát v západní Evropě s rozlohou 30 518 km² a má 10 milionů obyvatel. Hlavním městem je Brusel, ve kterém žije 952 000 obyvatel. Hustota zalidnění je 324 obyvatel na km², což je nejvíce v Evropě. Belgická měna je frank a řeč mají vlámštinu a francouzštinu.
Povrch a podnebí: Belgie má výhodnou polohu při pobřeží Atlantského oceánu, jenž má velmi velký vliv na podnebí. Belgie je tvořena nížinami, většina území s nadmořskou výškou pod hladinou moře. Belgií protékají řeky Mhása, Shelda a splavný Rýn s významnou říční dopravou. Podnebí je mírné, výrazně ovlivňováno Atlantikem a Golfským proudem. Jedná se tedy o klima oceánské s velmi velkým počtem srážek.
Obyvatelstvo: Belgie je národnostně nejednotná, žijí zde dva národy Vlámové (56%, s jazykem blízkým germánštině) a Valoni (42%, s jazykem blízkým francouzštině). Zbylou část tvoří přistěhovalci a německá menšina. Belgie je charakteristická 93% urbanizací.
Hospodářství: Na území Belgie se nachází ložiska černého uhlí a železné rudy a to převážně v její jižní části při hranicích s Francií. Další průmysl je textilní na severu Belgie, ve Flandrech se vyrábí Flanderská krajka. Jako jiné státy, tak i Belgie zakládá svůj průmysl na domácí surovinové základně. Strojírenský průmysl se zaměřuje na produkci zbraní, elektrotechnických zařízení, v přístavech pak průmysl hutnický a chemický s produkcí hnojiv, plastů, umělých vláken. Belgie má úzkou vazbu na potravinářství, výroba piva a cukru, chov skotu a prasat.
Doprava a cestovní ruch: Belgie, stejně jako ostatní státy Beneluxu má vysoce rozvinutou síť dopravy. Do Belgie jezdí vlaky linky Folkstone ? Calais ? Brusel, tedy vlaky TGV. Také námořní doprava má velký význam pro národní hospodářství. Přístav Antverpy je 8. největší přístav na světě v překladu materiálu.
Zajímavosti: V Belgii se nacházejí brusírny drahokamů. V bitvě u Waterlo zde také ukončil kariéru svérázný Francouzský vojevůdce Napoleon.
Nizozemsko

Nizozemí, země tulipánů, je parlamentní monarchií v čele s královnou Beatrice. Tato země je s Belgií a Lucemburskem zakládajícím členem Evropské Unie. Holandsko je největší vývozce zemního plynu v Evropě, který těží v Severním moři. Rozloha Nizozemí je 41 863 km² a máb15 425 000 obyvatel.
Povrch a podnebí: Povrch Nizozemí je z ¼ pod hladinou moře. Tato území byla zušlechťována speciálními metodami vyvinutými Holanďany. Těmto vysušeným plochám se říká poldry a jsou vhodné pro zemědělství. Na území se nevyskytují žádné hory, jedná se o nížinou oblast Podnebí je oceánské s dostatečným přísunem srážek z Atlantiku. Nizozemí protékají dvě významné řeky a to především Rýn a Mhasa.
Hospodářství: Holandsko je průmyslový stát s velkým množství těženého zemního plynu ze severního moře. Mají málo ropy a musí ji dovážet. Malé zásoby černého uhlí, ale těží také sůl a kaolín. Na tomto území se nachází také rašeliniště. Průmysl je spjat s domácími nerostnými surovinami a s dováženou ropou. Hlavní část hospodářství se zaměřuje na strojírenství (stavba lodí, průmyslově hospodářské stroje), dalšími odvětvími jsou elektronika (Philips), elektrotechnika, petrochemie (Shell). Energetický průmysl založen na těžbě zemního plynu, dovážené ropě a v některých oblastech na spalování rašeliny. Zemědělství se zabývá pěstováním květin, hlavně tulipánů, narcisů, lilií, hyacintů. Jde o 60% světové prdukce. Jde o oblast kolem města Leiden. Nizozemci jsou vývozci mléčných výrobků, masa, květin a vajec. Dále pěstují pšenici, cukrovou řepu, krmné plodiny. V provincii Frisco, jenž má zemědělský charakter, je chov skotu, tvorba sýrů a mléka.
Doprava a zajímavosti: Doprava je také na vysoké úrovni jako u všech dalších zemích Beneluxu. Přístav Rotherdam je díky své poloze největší přístav Evropy. Díky poloze v deltě Rýna soustředuje říční přepravu z velké části Evropy. Roční překlad 300mil. Tun. Další známý přístav je Amsterdam. Doprava je námořní, letecká (letiště Schipol je 4. největší na světě, letiště leží pod úrovní hladiny moře). V Haagu je sídlo vlády a královny i parlamentu. Toto sídlo nemá status města, říká se mu ?největší vesnice Evropy?. Jsou to i lázně. Město Amsterdam je z části pod úrovní hladiny moře, historické domy stojí na pilotech. Centrem turistického ruchu je sladkovodní Usilmerské jezero.
Lucembursko

Lucembursko je jednou z nejmenších zemí Evropy. Jedná se o velkovévodství s hlavním městem Lucemburk. Hlavním zdrojem financí je bankovnictví a těžba železné rudy s návazností železa a oceli. Lucembursko je zakládající člen EU. Jeho rozloha je 2 586 km².
Povrch a podnebí: Lucembursko leží na hranicích Belgie, Německa a Francie. Povrch je vesměs nížinný, ze severu zasahuje pásmo Arden. Podnebí je mírné, velmi podobné Belgie, tedy částečně oceánské s projevujícími se prvky kontinentality.
Obyvatelstvo: Obyvatelstvo mluví několika jazyky, většina francouzsky a německy, částečně i anglicky, ale mají úřední řeč lucemburštinu. V Lucembursku žije 412 000 obyvatel, což činí hustotu zalidnění asi 159 obyvatel na km². Vévodský trůn je dědičný, nyí panuje Nassavský rod.
Hospodářství: Lucemburské velkovévodství je bohaté na železnou rudu, čehož tamější vláda využívá. Část je zpracovávána, část vyvážejí do Belgie v rámci Beneluxu. V návaznosti na tut těžbu se v zemi rozvinulo hutnictví železa a oceli. Zemědělství je zaměřeno na produkci tradičních plodin jako je obilí, brambory, vinnou révu. Chová se skot na mléko. Asi 300 bank a dosti benevolentní zákony umožňují velký rozvoj bankovnictví, což využívají především zahraniční zákazníci. Z Lucemburska se stává druhé Švýcarsko.
Doprava: Doprava je vysoce rozvinutá, stejně jako v ostatních státech Beneluxu.
Zajímavosti: Z Lucemburska pochází rod Lucemburků, ze kterého pocházel Jan Lucemburský a jeho potomci vládli Českým zemím. Nejvýznamnějším z nich se stal Karel IV. Jenž se zasloužil o rozkvět naší země. České země byli v tomto období srovnatelně vyspělé s Evropskými mocnostmi.


Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.