Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Měsíc


Měsíc má několik významů:

V astronomii:
Měsíc (Země) je vesmírné těleso obíhající kolem Země. Střední vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km. Z jeho oběhu se v astronomii odvozují časové intervaly:
- siderický měsíc je doba oběhu Měsíce vzhledem k hvězdám
- synodický měsíc je doba mezi stejnými fázemi Měsíce jak se jeví ze Země
-tropický měsíc je doba oběhu Měsíce vzhledem k jarnímu bodu
-anomalistický měsíc je doba oběhu Měsíce vzhledem k perigeu
-drakonický měsíc je doba oběhu Měsíce vzhledem vzestupnému uzlu
měsíc (satelit) je přirozená družice nějaké planety, případně i planetky. Země má jeden měsíc, Mars má měsíce dva, velké planety mají po několika desítkách měsíců.

Obecně je měsíc (kalendářní) časová jednotka, úsek kalendáře. Kalendářní měsíce mají 30 nebo 31 dnů. Únor mívá 28 dnů, v přestupném roce dnů 29.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.