Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů

Brazílie 2


POLOHA: Brazílie ? největší země Jižní Ameriky, zaujímá téměř polovinu tohoto kontinentu. Rozkládá se na území o rozloze 8 511 970 km2.Nachází se přibližně na 5° až 33° severní šířky a 34° až 73° západní délky a používá 4 rozdílná časová pásma. Z jedné strany je obklopena Severním a Jižním Atlantským oceánem a z druhé strany pak řadou menších států, jako jsou např. Peru, Argentina, Bolívie a Venezuela. Nejdelší hranice má s Bolívií a nejkratší naopak se Surinamem a celková délka hranic je 23 127 km.

POVRCH: Podél severní hranice se táhne jižní část Guayanské vysočiny, ve které se nachází i nejvyšší hora Brazílie, Pico da Neblina ( 3 014 m). Jižněji se nachází rozsáhlá Amazonská nížina, s rozlohou téměř 4 mil. km2 a ještě úzká pobřežní nížina a nížina kolem řeky Paraná a jejích přítoků. Nížiny zaujímají 40 % povrchu státu a zbytek tvoří hory. Největší brazilské pohoří, je Brazilská vysočina, která se rozprostírá od Recife a Fortaleza na severu k Porto Allegre na jihu a z jižní Ameriky je to nejstarší pohoří. Průměrná výška je 700- 800 metrů a nejvyšší vrchol Bandeira dosahuje výšky 2890 m.

PODNEBÍ: Na severu Brazílie se nachází tzv. ekvatoriální pás, v Amazonské nížině je tropický, dále na jih je subtropický a v nejjižnějším cípu je mírné ponebí. Teploty jsou zde vysoké po celý rok, většinou přes 20 C°. Severovýchodní státy mají v zimě období sucha, ale přes léto je vlhko v celé Brazílii. V Amazonské nížině je průměrná roční teplota kolem 27 C° a srážky dosahují asi 200 mm. Nejvyšší naměřená teplota byla +44 C°

VODSTVO: Řeka Amazonka je nejdelší řekou Jižní Ameriky a druhou nejdelší řekou na světě. Vlévá se do oceánu na rovníku a je tak mohutná, že se její vody dají rozeznat jako bahnitý pruh ještě daleko v oceánu. Má velké množství přítoků, jako jsou např.: Rio Negro a její rozvodnění zaplavuje každoročně několik kilometrů nížiny. Spojením řek Parnaíba a Grande, vzniká další velká řeka- Paraná.
A poslední z větších řek je řeka Sao Francisco.

FAUNA A FLÓRA: Velkou část Brazílie zaujímá deštný prales, který se rozkládá v povodí řeky Amazonky a je největší na světě. Vytváří samostatný ekosystém a je domovem velkého množství rostlinných i živočišných druhů. Prales se dělí na 4 patra. 1. patro, tzv. spodní, 2. patro, tzv. střední , 3. patro, nebo také klenbu a 4. patro- vrcholky korun. Typická zvířata jsou například: jaguár, lenochod, sklípkan, stromová žába, kosman, a mnoho druhů ptáků, jako jsou ara, tukan, kolibřík, harpyje nebo rorýs. Dále žije v pralese mnoho druhů hmyzu, např. motýlů všech možných tvarů, velikostí a barev.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Životní prostředí Brazílie je poměrně dobré, znečištěna jsou pouze velká města. Ale hrozbou jsou kyselé deště, kácení a vypalování deštného pralesa, protože je to velká zásobárna kyslíku. V Brazílii se každou minutu vykácí v deštném pralese plocha velká jako fotbalové hřiště. Kácí se hlavně vzácné dřeviny jako je eben,mahagon, teak a meranti. Tato tvrdá dřeva potřebují zrát mnoho let a proto se nadají pěstovat na plantážích. V případě vykácení deštného pralesa by se mohlo změnit podnebí celé planety, při deštích by se zvýšilo riziko záplav, protože by nemělo co zachytávat vodu a vodní toky by se zvětšily a nastávalo by období dešťů a sucha, což by znamenalo i větší šíření nemocí jako třeba tyfus nebo cholera. Také by byla výraznější eroze půdy. Pokud bude takovéto ničení pralesa pokračovat, za 50 let z něj nezbude nic.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ: Atlantský deštný prales: rozkládá se na 1 000 000 km2. Žije tu asi 20 unikátních druhů rostlin a živočichů, které byly nalezeny jen v tomto pralese. Mnoho těchto druhů je vážně ohroženo, například čtyři druhy lvů nebo některé druhy opic. Více než polovina druhů stromů roste pouze tady a nikde jinde na světě. V roce 1999 připsala mezinárodní organizace UNESCO do svého seznamu celkem 33 jednotlivých oblastí pralesa v Brazílii, které pokrývají území o rozloze 5820km2.

HISTORIE: V roce 1500 Portugalec Pedro Álvares Cabral při cestě do východní Indie doplul k dosud neznámému pobřeží Jižní Ameriky. Záliv, kde přistál nazval Pôrto Seguro a země dostala jméno Terra Santa Cruz. Portugalsko mělo málo obyvatel a proto vydalo kolonizátorům Brazílie nařízení, aby se ženili s indiánskými ženami a tím vzniklo jádro dnešního obyvatelstva. Zavedli systém lenních pánů, což byli zástupci krále a každý vládl určitému území. V roce 1630 bylo holandskou Západoindickou společností obsazeno město Olinda a dobyté území bylo nazváno Nové Holandsko. Jeho holandský guvernér Johan Maurits van Nassau dobyl sedm kapitanií, ale pokus o dobytí Rio de Janeira se nezdařil. V roce 1654 byla tato území připojena opět k portugalské říši. Při obsazení Portugalska Napoleonem emigrovalo do Brazílie mnoho lidí a v roce 1808 dopluli k brazilským přístavům. Portugalci dokonce přemístili královský dvůr z Lisabonu do Rio de Janeira . 7. září 1822 byla vyhlášena nezávislost Brazílie, ale již 1. prosince 1822 bylo vytvořeno císařství. Dne 15. srpna 1889, rok po prohlášení otroctví za ilegální, maršál Deodoro de Fonseca vyhlásil republiku.

OBYVATELSTVO: Brazílie má asi 184 mil. obyvatel. Z čehož je 55% bělochů ( např. Portugalci, Němci, Italové a Poláci) 38% mesticů a mulatů, 6% černochů a ostatní tvoří 1%. Většina obyvatel jsou římští katolíci a 80% je gramotných.Přirozený přírůstek je 1,1%, porodnost je 17,3 dětí na 1000 obyvatel a úmrtnost dětí je 30,7 na 1000 obyvatel. Průměrně se dožívají 71 let a hustota je 56 obyvatel na míli2. Největší brazilská města jsou Săo Paulo,Rio de Janeiro, Salvador a Recife.

HOSPODÁŘSTVÍ: Brazílie je rozvojový stát s rychlou industrializací a velkými sociálními rozdíly. Ve městech jsou rozlehlé chudinské čtvrti, ale také moderní architektura. HDP činí 1,379 trilionů dolarů, na obyvatele je to 7600dolarů. Je tvořen ze 35% v průmyslu, 11% v zemědělství a 54% ve službách a ostatních složkách. Inflace je 9,3%, nezaměstnanost 12,2%. Počet pracovníků byl v roce 1999 79milionů, z toho 53% ve službách, 23% v zemědělství a 24% v průmyslu. Ročně Brazílie exportuje zboží za 73,28 milionů dolarů a importuje za 48,25bilionů dolarů. Hlavními obchodními partnery jsou USA, Argentina, Německo, Čína, Holandsko a Francie. Brazilská měna je real.
PRŮMYSL: Brazílie je nejprůmyslovější zemí Latinské Ameriky. Přírodním bohatstvím země je zlato, železná ruda, mangan, bauxit (ústí řeky Amazonky), krystalický křemen, chromity, soli, wolfram, tvrdá dřeva, přírodní kaučuk. Mezi významné produkty patří železo, ocel, cement, papír, chemikálie a elektrické výrobky. Díky pěstování bavlny je rozvinutý i textilní průmysl, těžbě tvrdého dřeva dřevozpracující průmysl a rozšířenému zemědělství i potravinářský průmysl. Dále pak chemický průmysl, hutnictví a strojírenství ? nejvíce montáž aut. Oblast Sao Paulo pokrývá 65% průmyslové produkce.
ZEMĚDĚLSTVÍ: Farmáři vypěstují většinu potřebných potravinových produktů i některé přebytky na vývoz. Hlavní farmářské oblasti jsou v jihovýchodní části vysočiny, v jižních státech s m,orným podnebím a v nížině podél atlantského pobřeží poblíže měst Recife a Salvador. Brazílie je největším producentem kávy. Hlavní oblasti pěstování kávy jsou v místech s úrodnou vulkanickou půdou ve státech Sao Paulo a Paraná. Brazílie je rovněž největším pěstitelem banánů a druhou zemí na světě v pěstování kakaových bobů. Dalšími důležitými plodinami jsou sojové boby, cukrová třtina, bavlník, pomeranče a tabák. Na východním pobřeží se chová skot, ovce, prasata a koně, ale důležitý je také rybolov, především lov garnátů a humrů.
DOPRAVA: Síť silnic je 1 680 000km dlouhá, ale silnice s pevným povrchem tvoří necelou desetinu. Amazonskou nížinou procházejí silnice, které mají zpřístupnit vnitrozemí. Železničních tratí je v Brazílii 30 000 km. Jako dopravní tepny jsou hojně využívány řeky. Důležitým říčním přístavem je Manaus ležící na Amazonce, který je přístupný i pro oceánské lodě. Některé lodě pravidelně plují proti proudu i do přístavu Iquitos v Peru. Největší letiště jsou v Sao Paulu, Rio de Janeiru, Porto Alegre a v Recife.

SLUŽBY: Brazílie je turisticky velmi atraktivní země díky přírodním krásám, klimatickým podmínkám, moři a zajímavým městům. Velkým lákadlem je Rio de Janeiro s každoročním karnevalem, pláží Copacabana a sochou Krista. I v dalších státech federace můžete najít klid a krásné pláže. V současné době se zde rozvíjí hotely v blízkosti pralesa, které nabízejí exotický zážitek.


POLITICKÝ SYSTÉM: Oficiální název je República Federativa do Brasil český federativní republika Brazílie. Státní zřízení je republika. Brazilci žijí ve 26 spolkových státech a jedné spolkové oblasti. Hlavním městem je Brazílie a v čele stojí prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Brazílie je členem mezinárodních organizací OSN, OAS, ALADI. Úředním jazykem je brazilská portugalština a používají se i indiánské jazyky.ZAJÍMAVOSTI: BRAZILSKÁ VLAJKA: Současná brazilská vlajka se používá od 19.listopadu 1889. Navržena byla malířem Décio Vilares. Zelená barva znamená kouzlo brazilských pralesů. Žlutá znamená zlato, které bylo důvodem ke vzniku mnoha důležitých měst. Modrý kruh uprostřed žlutého kosočtverce symbolizuje oblohu tropických oblastí planety. Na obloze je 27 hvězd, které reprezentují 26 spolkových států a District Federal. Uprostřed je pruh s nápisem ORDEM E PROGRESSO (pořádek a pokrok).
VITORIA-REGIA: Česky královna Viktorie. Je symbolem amazonského pralesa a je největší květinou na světě. Dorůstá do průměru až dvou metrů.
KARNEVAL: je též symbolem Brazílie a trvá čtyři dny a noci. Ulice Rio de Janeira jsou plné lidí v barevných maškarních kostýmech, kteří zpívají a tančí v rytmu samby. Vyvrcholením karnevalu je oslňující přehlídka lodí.
KOPANÁ: brazilský národní sport se hraje všude- na ulicích i plážích. Každé čtyři roky se v celé zemi po dobu konání mistrovství světa zastaví veškerá ostatní činnost. Brazílie je jedinou zemí světa, která se vždy probojovala do závěrečného kola.
INDIÁNI: kdysi jich v Brazílii bylo přes milion, ale dnes jich tu žije méně než 250 000. Jejich původní způsob života vážně ohrožuje kácení deštných pralesů. Žijí v primitivních příbytcích z rákosu nebo z nepálených cihel a často neumí ani číst a psát.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.