Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): janek    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Indiánské kmeny


Severní Amerika


Subarktická oblast
Algická jazyková rodina
Kríové (Cree)
Attikamekové (Attikamek, Tete de Boule)
Kríové z bažin (Swampy Cree)
Lesní Kríové (Woodlands Cree)
Losí Kríové (Moose Cree)
Východní Kríové (Eastern Cree)
Montaněsové (Montagnais)
Naskapiové (Naskapi)
Odžibvejové (Ojibwa)
Severní Odžibvejové (Northern Ojibwa)
Na-denéská jazyková rodina
Ahtenové (Ahtena, Ahtna, Copper River Athabascan)
Babinové (Babine, Nadoten, Natooten, North Carrier)
Bobří Indiáni (Beaver, Dane-zaa, Dunneza, Tsattine)
Čilkotinové (Chilcotin)
Čipevajané (Chipewyan)
Hanové (Dawson, Han, Hän, Hankutchin, Moosehide)
Holikačukové (Holikachuck, Holikachuk, Innoko)
Horní Kuskokvimové (Goltsan, Kolchan, McGrath, Upper Kuskokwim)
Ingalikové (Degexit, Ingalik)
Kaskové (Caska, Kaska, Nahane, Nahani)
Khotanové (Khotan)
Kojukoni (Koyukon)
Kučinové (Gwichin, Gwitchin, Kootchin, Kutchin, Tukudh)
Nataotinové (Nataotin)
Nosiči (Carrier, Dakelh)
Otroci (Slave)
Psí žebra (Dogrib)
Sekaniové (Sekani)
Tagišové (Nahane, Nahani, Tagish)
Tahltani (Nahane, Nahani, Tahltan)
Takuliové (Takuli)
Tanainové (Kenai, Kenaitze, Tanaina)
Tanakrossové (Tanacross)
Tananové (Minto, Nabesna, Tanana)
Tsetsautové (Tsetsaut)
Tučoni (Selkirk, Tutchone)
Zaječí Indiáni (Hare)
Žluté nože (Yellowknife)
Sújská jazyková rodina
Kamenní Indiáni (Stoney)
Lesní Kamenní Indiáni (Wood Stoney)
Beothukové (Beothuk)


Severovýchod
Algická jazyková rodina
Abenakiové (Abenaki, Abnaki, Wabanaki)
Algonkinové (Algonquin)
Delavarové (Delaware)
Illinóové (Illinois)
Kikapúové (Kickapoo, Kikapoo, Kikapu)
Liščí Indiáni (Fox)
Majamiové (Miami)
Malesitové (Malecite, Maliseet)
Menhettenové (Manhattan)
Menominíové (Menominee)
Messečusettové (Massachusett)
Mikmakové (Micmac)
Mohegani (Mohegan)
Mohykáni (Mahican, Mohican)
Narragansetové (Narraganset)
Odžibvejové (Ojibwa)
Východní Odžibvejové (Eastern Ojibwa)
Jižní Odžibvejové (Chippewa, Southern Ojibwa)
Ottavové (Ottawa)
Pauhatani (Powhatan)
Pamlikové (Pamlico)
Passamakvoddyové (Passamaquoddy)
Pekvotové (Pequot)
Penobskotové (Penobscot)
Potavatomiové (Potawatomi)
Sekotové (Secota)
Sókové (Sac, Sauk)
Šóníové (Shawnee)
Vampanoagové (Wampanoag)
Irokézská jazyková rodina
Eriové (Erie)
Huroni (Huron)
Irokézové (Iroquois)
Neutrálové (Neutral)
Petunové (Petun)
Suskvehannokové (Conestoga, Susquehannock)
Tuskarorové (Tuscarora)
Sújská jazyková rodina
Vinnebagové (Winnebago)

Tito Indiáni obývali lesnaté oblasti severovýchodu USA a jihovýchodu Kanady.


Jihovýchod
Irokézská jazyková rodina
Čerokíové (Cherokee)
Kaddoská jazyková rodina
Kaddové (Caddo)
Maskodžijská jazyková rodina
Alabamové (Alabama)
Apalačíové (Apalachee, Appalachee)
Čikasóové (Chickasaw)
Čoktóové (Choctaw)
Koasatiové (Koasati)
Potokové (Creek)
Seminolové (Seminole)
Sújská jazyková rodina
Biloxiové (Biloxi)
Katóbové (Catawba)
Ofové (Ofo)
Saponiové (Saponey, Saponi)
Tutelové (Tutelo)
Čitimačové (Chitimacha)
Jučiové (Yuchi)
Načezové (Natchez)


Velké pláně
Algická jazyková rodina
Arapahové (Arapaho)
Atsinové (Atsina, Gros Ventre)
Černonožci (Blackfoot)
Kríové (Cree)
Kríové z Plání (Plains Cree)
Odžibvejové (Ojibwa)
Odžibvejové z Plání (Plains Ojibwa)
Šajeni (Cheyenne, Sheyenne)
Juto-aztécká jazyková rodina
Komančové (Comanche)
Kaddoská jazyková rodina
Arikarové (Arikara, Arikaree, Ree)
Kitsajové (Kichai, Kitsai)
Póníové (Pawnee)
Vičitové (Wichita)
Kajova-tanoská jazyková rodina
Kajovové (Kiowa)
Na-denéská jazyková rodina
Apači (Apache)
Chikariljové (Jicarilla)
Lipanové (Lipan)
Meskalerové (Mescalero)
Kajova-Apači (Kiowa-Apache)
Sarsíové (Sarcee, Sarsi)
Sújská jazyková rodina
Ajovové (Iowa)
Assiniboinové (Assiniboin)
Hidatsové (Hidatsa)
Kamenní Indiáni (Stoney)
Horští Kamenní Indiáni (Mountain Stoney)
Kansové (Kansa, Kanza, Kaw)
Kvapóové (Quapaw)
Mandanové (Mandan)
Missuriové (Missouri)
Omahové (Omaha)
Osedžové (Osage)
Otové (Oto)
Ponkové (Ponca)
Súové (Sioux)
Vraní Indiáni (Absaroka, Crow)
Tonkavové (Tonkawa)

Život Indiánů Plání byl závislý na bizonech, kteří jim poskytovali maso, kůži na stany a oblečení i suroviny. Po příchodu bílých osadníků byli bizoni téměř vyhubeni a Indiáni byli vytlačeni do rezervací.


Náhorní plošina
Juto-aztécká jazyková rodina
Bannokové (Bannock)
Penutijská jazyková rodina
Jakimové (Yakima)
Klamathové (Klamath)
Modokové (Modoc)
Molalové (Molale)
Propíchnuté nosy (Nez Percé)
Sahaptinové
Umatillové (Umatilla)
Valla Vallové (Walla Walla)
Selišská jazyková rodina
Coeur d' Alene
Kalispelové (Kalispel)
Lilluetové (Lillooet)
Okanagani (Colville, Okanagan)
Ploskohlavci (Flathead)
Selišové
Vnitrozemští Selišové
Spokani (Spokane)
Šusvapové (Shuswap)
Thompsonští Indiáni (Thompson)
Kajusové (Cayuse)
Kutenajové (Kootenai, Kootenay, Kutenai)

Severozápadní pobřeží
Na-denéská jazyková rodina
Ejakové (Eyak)
Haidové (Haida)
Klatskaniové (Clatskanie)
Tlingitové (Tlingit)
Penutijská jazyková rodina
Alseové (Alsea, Alseya)
Cimšjani (Tsimshian)
Činúkové (Chinook)
Kalapujové (Kalapuya)
Kúsové (Coos, Coosan)
Siuslavové (Siuslaw)
Takelmové (Takelma)
Selišská jazyková rodina
Bella Kúlové (Bella Coola)
Selišové (Salish)
Pobřežní Selišové
Tillamúkové (Tillamook)
Vakašská jazyková rodina
Bella Bellové (Bella Bella)
Haislové (Haisla)
Kvakiutlové (Kwakiutl)
Makahové (Makah)
Nutkové (Nootka)
Kvileutové (Quileute)


Kalifornie
Algická jazyková rodina
Jurokové (Yurok)
Vijotové (Wiyot)
Hokaská jazyková rodina
Ačumaviové (Achumawi)
Atsugeviové (Atsugewi)
Čimarikové (Chimariko)
Čumašové (Chumash)
Esselenové (Esselen)
Karokové (Karok)
Salinanové (Salinan)
Šastové (Shasta)
Pomové (Pomo)
Juto-aztécká jazyková rodina
Gabrieleňové (Gabrieleño)
Kaviljové (Cahuilla)
Kitanemukové (Kitanemuk)
Kupeňové (Cupeño)
Luiseňové (Luiseño)
Monové (Mono)
Serranové (Serrano)
Tataviamové (Tataviam)
Tubatulabalové (Tubatulabal)
Na-denéská jazyková rodina
Hupové (Hoopa, Hupa)
Tolovové (Tolowa)
Penutijská jazyková rodina
Kostanové (Costano)
Maiduové (Maidu, Maidun)
Mivokové (Miwok)
Vintuové (Wintu, Wintun)
Jokutové (Yocut, Yokuts)
Jukiové (Yuki)
Vappové (Wappo)


Velká pánev
Juto-aztécká jazyková rodina
Jutové (Ute)
Pajutové (Paiute)
Šošoni (Shoshone, Shoshoni)


Jihozápad
Hokaská jazyková rodina
Havasupajové (Havasupai)
Javapajové (Yavapai)
Kvečanové (Quechan)
Marikopové (Maricopa)
Mohavové (Mohave)
Seriové (Seri)
Valapajové (Walapai)
Juto-aztécká jazyková rodina
Hopiové (Hopi)
Kajova-tanoská jazyková rodina
Tevové (Nambe, Pojoaque, San Ildefonso, San Juan, Santa Clara, Tano, Tesuque, Tewa)
Tivové (Isleta, Picuris, Sandia, Taos, Tigua, Tiwa)
Tovové (Jemez, Towa)
Na-denéská jazyková rodina
Apači (Apache)
Čirikavové (Chiricahua)
Západní Apači (Western Apache)
Navahové (Navaho, Navajo)
Keresové (Acoma, Cochiti, Keres, Laguna, San Felipe, Santa Ana, Santo Domingo, Zia)
Papagové (Papago)
Pimové (Pima)
Zuňiové (Zuñi)
Mezoamerika
Aztékové (Aztec, Azteca)
Mayové (Maya)
Olmékové (Olmec)
Jižní Amerika


Amazonie
Aravakové (Arawac, Arawak)
Ašháninkové (Ashaninka)
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.