Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): ondra    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Evropská vodní charta


I. Bez vody není život. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina
II. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat.
III. Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým na vodě.
IV. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.
V. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely.
VI. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.
VII. Vodní zdroje musí být zachovány.
VIII. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.
IX. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti.
X. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinnost každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.
XI. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic.
XII. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.