Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): wiicky    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Chráněné krajiné oblasti


Co to vlastně je chráněná krajinná oblast?
Chráněná krajinná oblast je rezervace ve které je zachován nějaký úsek kde se vyskytuje to co už nikde jinde nemůžeme najít to co v normální přírodě není nebo se to pomalu ztrácí.Každá CHKO má ustanovená pravidla která se musí při udržení dodržovat většinou jsou vypsána když vstoupíte do chráněné krajinné oblasti na nějaké informační ceduli kde je jaké rostliny nesmíte trhat a jak se obecně máte chovat?U některých oblastí když do nich vstoupíte tyto popisky nejsou tak netrháme nic co neznáme a chováme se tak abychom nedevastovali okolí a neznečišťovali či narušovali klid a soužití oblasti.Tyto oblasti mají zabránit člověku aby plně zničil krásy a zajímavosti naší přírody a okolí a aby si uvědomil že ne vše se dá nahradit.O tyto oblasti se starají pověřené osoby které dohlíží na čistotu a pečují o oblast snaží se vybudovat přírodní cestičky aby se co nejméně zničilo zasahovalo do okolí a zůstávala tak CHKO oblast udržována a s přirozeným dojmem?Pro chráněné krajinné oblasti se u nás v republice používá zkratka CHKO a k tomu se připíše o jakou to jde chráněnou krajinou oblast kdyby šlo třeba o Blanský les tak v mapě bude zapsán jako:CHKO Blanský les...Na našem území se vyskytuje plno CHKO na jihu je např.:Blanský les,Třeboňsko nebo Šumava.Ve středních Čechách- Blaník,Česky kras nebo Kokořínsko. Na mapě lze najít všechny CHKO a kde se nachází.
Chráněná krajinná oblast (CHKO), je dle zákona 114/92 Sb. rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického osídlení. Na území ČR je vyhlášeno 25 CHKO o celkové rozloze 1 041 612 ha. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány, popřípadě znovu vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití CHKO je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných území. Mezi nejznámější a také nejnavštěvovanější CHKO v ČR patří CHKO Šumava, CHKO Český ráj, CHKO Český kras. CHKO se vyhlašují vládním nařízením.
Správa chráněné krajinné oblasti má na území CHKO pravomoce státní správy, tedy vede správní řízení a stavební řízení. Všechny správy CHKO sdružuje jedna zastřešující organizace - Správa ochrana přírody se sídlem v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.