Splhej.wz.cz - Referáty a čtenářský deník - domů
Autor(asi): Chris    |    Zobrazit obrázky k referátu    Tisk Vytisknout referát

Nil


-jedna ze dvou nejdelších řek na světě (nelze určit kvůli přesouvání koryt)
-protéká východní Afrikou z jihu na sever
-je dlouhá 6695km
-pramení ve Rwandě z jezera Ukerewe
-již od vzniku prvotních civilizací využíván jako významná dopravní tepna
-jméno pochází z řeckého Neilos ?to znamená údolí nebo údolí řeky

Asuánská přehrada
-je 3600 m dlouhá,111m vysoká a může jí protékat voda až 11 000 m³/s
-se dělí na nízkou a vysokou
-do vystavění přehrady přinášel Nil záplavy-velice výhodné pro zemědělství
-vystavěna kvůli potřebě kontrolovat povodně a chránit ornou půdu
-přehrada je vybavena dvanácti generátory a vytváří asi 50% z celkové
elektrické energie Egypta
-stavěna od roku 1899 do roku 1902
-při stavbě zahynulo 451 dělníků
-přehrada dvakrát zabránila záplavám a dvakrát hrozícímu suchu

Delta Nilu
-říční delta
-rozkládá se na území,kde se Nil vlévá do Středozemního moře
-jedna z největších říčních delt na světě
Poznámka:Delta obecně je nazvána podle Hérodotova popisu nánosového ústí
Nilu do středozemního moře,podobného tvaru řeckého písmene D
(delta)

Bílý Nil
-řeka v Africe,jeden ze dvou hlavních přítoků(druhý je Modrý Nil)
-vytéká z Viktoriina jezera,poté teče na sever ,západně a do Ugandy
-v jezeru No se setkává s Modrým Nilem a vytváří řeku Nil
-od Viktoriina jezera do svého soutoku urazí téměř 3 700 km

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha.